Επίσκεψη του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου

Επίσκεψη του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου