Κάλαντα με Ψυχαγωγική Εκδήλωση από τους Εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. 2015

Κάλαντα με Ψυχαγωγική Εκδήλωση από τους Εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. 2015