Επίσκεψη της Α.Θ.Π. στο Γηροκομείο μας

Επίσκεψη της Α.Θ.Π. στο Γηροκομείο μας