Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

logo estiaΜε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04/01/2016 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ, 07/02/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο Γηροκομείο της ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ στην Π. Φώκαια Αττικής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1.- Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικά.

3.- Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής

Συνέλευσης.

4.-Ανάγνωση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Ανάγνωση Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.

6.- Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7.- Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

8.- Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού της νέας χρήσης.

9.- Απονομή τιμητικών διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.

10.- Προτάσεις και Επερωτήσεις

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ, 14/02/2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.

Π. Φάληρο 04/01/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν.Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 3η) του Καταστατικού τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον εφ’ όσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές στο Σωματείο υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016