Η τρίτη ηλικία

Η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα

 

Ημέριμνα για τα ηλικιωμένα άτομα είναι πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό, αλλά και ηθικό, μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 21ος αιώνας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, από το 1995 ως το 2006 η σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Έτσι, παρατηρείται μια μετακίνηση προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει από το 1995 και μετά έντονα ανοδική πορεία.

 

Το 2006 αντιστοιχούσαν 130 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών, ενώ το 1995 αντιστοιχούσαν 87 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε 100 άτομα 0-14 ετών. Η παρουσία όλο και περισσότερων ηλικιωμένων γύρω μας κάνει την ανάγκη για την επαγγελματική φροντίδα τους περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν.

 

Οι ηλικιωμένοι στην ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, αντιμετωπίζονται πάνω απ’ όλα με σεβασμό και διακριτικότητα. Η ήρεμη προσωπικότητα των φροντιστών και του προσωπικού συνολικά, η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση (πνευματική και σωματική) καθώς και η αίσθηση κοινωνικότητας, αλληλεγγύης και ανθρώπινης επαφής που καλλιεργείται, είναι παράγοντες ευζωίας και ευεξίας.