Ακίνητη περιουσία 2021

 • Την χρονιά που πέρασε η Εστία επώλησε τα ακόλουθα τρία ακίνητα :
 1. Ένα Υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Αραχώβης σε Εξάρχεια που ήταν σε τραγική κατάσταση επιφ. μ.τ.: 45 στην τιμή των 17.000,00 ευρώ.
 2. Ένα διαμέρισμα στην οδό Σταυρόπουλου σε Πατήσια που ήταν επίσης σε τραγική κατάσταση επιφ. μ.τ.: 67 στην τιμή των  000,00 ευρώ.
 3. Ένα διαμέρισμα στην οδό Πατησίων σε Πατήσια σε κακή κατάσταση επιφ. μ.τ.: 102 στην τιμή των 70.000,00 ευρώ.

 

Για τις ως άνω πωλήσεις ελήφθησαν γραπτές προσφορές από εκδηλώσαντες ενδιαφέρον και προτιμήθηκαν οι ακριβότερες-καλύτερες.

Όλα ήσαν κενά.

Έτσι συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 127.000,00 ευρώ.

 

 • Ο κος Ν. Κιουρκτσόγλου με συμβολαιογραφική πράξη – δωρεά εν ζωή προσέφερε στην Εστία το διαμέρισμα στο Π. Φάληρο στην οδό Ζαΐμη 40 σε πολυκ. 2ου ορ. επιφ. μ.τ. 97 και αντικειμενικής αξίας περίπου 106.000,00 ευρώ.
 • Όλα τα ακίνητα της Εστίας είναι μισθωμένα πλην των : ως άνω διαμέρισμα του σε Π. Φάληρο και σε Καλλιθέα κατάστημα ( που χρήζει γενικής ανακαίνισης ) και γραφείο σε πολυκ. οδού Σίνα 42 σε Αθήνα ( που έχει ανακαινισθεί πρόσφατα πλήρως ).
 • Από τις μισθώσεις των ακινήτων της η Εστία την παρελθούσα χρονιά εισέπραξε το ποσό των : 221.000,00 ευρώ. Το ποσό ήταν κατώτερο του προϋπολογισθέντος για το 2020 κατά 9.000,00 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για 15 από αυτές υπήρξε με βάση κρατική εντολή περικοπή του μισθώματος κατά ποσοστό 40% ( ποσό που προσεγγίζει τις 15.000,00 ευρώ περίπου ).
 • Για 2 από τα ακίνητα της Εστίας εκκρεμούν εξώσεις λόγω λήξης του μισθωτικού χρόνου.
 • Με την έναρξη ισχύος του Νόμου για τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και πολεοδομικών υπερβάσεων κλπ η Εστία μέχρι τώρα έχει τακτοποιήσει υποθέσεις σε ακίνητα της ως εξής :

 

Από τα πωληθέντα στο παρελθόν:                                         Υπόγειο σε οδό Κοντούλη σε ΚΟΥΚΑΚΙ                            Υπόγειο σε οδό Σκουφά σε ΚΟΛΩΝΑΚΙ                                Κατάστημα σε οδό Ακαδημίας σε ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας              Διαμέρισμα σε οδό Σταυροπούλου σε ΚΕΝΤΡΟ Αθήνας

Ισόγειο σε οδό Καραϊσκάκη σε ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαμέρισμα σε οδό Λακωνίας σε ΧΑΙΔΑΡΙ

 

Από την κατοχή της:

Εκτός του καταστήματος σε ΑΛΙΜΟ και τα:

Διαμέρισμα σε οδό Λυκούργου σε ΚΗΦΙΣΙΑ

Δώμα σε κτίριο μας σε ΑΛΙΜΟ

Ισόγειο σε οδό Φαλήρου σε ΚΟΥΚΑΚΙ

Διαμέρισμα σε οδό Μεγαλουπόλεως σε ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

 • Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι γενικές ανακαινίσεις σε ακίνητα μας ως εξής :

Περιοχή – Οδός                            Επιφ.  Δαπανηθέν ποσό    Εισπραχθέν Μίσθωμα                                                                                    

Καλλιθέα – Μεγαλουπόλεως 1       80             22.275,00                   600,00

Ν. Σμύρνη – Πλαστήρα 1                54            15.350,00                    350,00

Αθήνα – Σίνα 42                             70            11.530,00                    650,00

Π. Φάληρο – Νηρέως 36                54            22.240,00                    540,00

Αθήνα – Σίνα 42                             70            13.760,00                    700,00

 

Να σημειωθούν και τα εξής :

α. Στις τιμές περιλαμβάνεται και ΦΠΑ 24%

β. Οι ανακαινίσεις έγιναν πλήρεις και έτσι τα ακίνητα ενοικιάσθηκαν στην συνέχεια με υψηλά μισθώματα και πολύ εύκολα.

γ. Το κόστος διαφέρει όχι μόνο λόγω επιφάνειας του ακινήτου αλλά και από το εύρος των παρεμβάσεων που έγιναν.

δ. Σε όλα τα ακίνητα αντικαταστάθηκαν πλήρως τα υδραυλικά και τα ηλεκτρολογικά δίκτυα τα οποία ήταν σε άθλια κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι αυξήθηκαν δυσανάλογα τα μερεμέτια σε τοίχους και σε δάπεδα.

 

 

ε. Η αξία των ως άνω ακινήτων αυξήθηκε σημαντικά.

στ. Το δαπανηθέν ποσό για ένα έκαστο των ακινήτων μπορεί να αποσβεσθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

ζ. Στην πλειοψηφία τους οι πλήρεις ανακαινίσεις κόστισαν ποσό μικρότερο των 290,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

 

 

 • Στο δεκαπεντάμηνο που παρήλθε η Εστία επώλησε τρία ακίνητα και απέκτησε τέσσερα. Έτσι ο απόλυτος αριθμός των ακινήτων της αυξήθηκε κατά ένα.

 

 • Τη χρονιά που λήγει, τερματίσθηκε η τριετία ισχύος μισθωτηρίων σε αρκετά ακίνητα μας και συνήφθησαν νέες συμβάσεις μίσθωσης τους. Έτσι με βάση προηγούμενα μισθώματα και σημερινά τοιαύτα έχει επέλθει σημαντική αύξηση στα εισπραχθέντα μισθώματα.

 

Συγκεκριμένα:

 

Ακίνητα                                Προηγούμενο                   Τωρινό

Οδός – Περιοχή                         μίσθωμα                       μίσθωμα

 

Λυκούργου7-Κηφισιά                       750                       800

Η.Αθανασιάδου 5-Π.Φάληρο             750                       800

Νηρέως 36-Π.Φάληρο                       325                       540

Αιγηνίτου 8-Χίλτον                           500                       650

Σίνα 42-Αθήνα                                  500                       700

Σίνα 42-Αθήνα                                  280                       350

Σίνα 42-Αθήνα                                  450                       650

Πλαστήρα 1-Ν.Σμύρνη                       50                       300

Πλαστήρα 1-Ν.Σμύρνη                      180                       200

Πλαστήρα 1-Ν.Σμύρνη                      300                       350

Πλαστήρα 1-Ν.Σμύρνη                      265                       400

Πλαστήρα 1-Ν.Σμύρνη                      300                       335

Αλίμου 46-Άλιμος                           1.200                     1.600

Προύσης 59-Ν.Σμύρνη                     230                       300

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση σε ενοίκια για το επόμενο έτος κατά ποσό περίπου 25.000 ευρώ.

Δηλαδή υπήρξε αύξηση σε 14 ακίνητα της Εστίας.

 

Με την ανακαίνιση ( πλήρη ) δύο ακόμη ακινήτων μας σε πολυκατοικία οδού Σίνα 42 στην Αθήνα, στο άμεσο μέλλον προσβλέπουμε σε αύξηση από :

 

Σίνα 42 – Αθήνα                                500                       1.200

Σίνα 42 – Αθήνα                               385                          700

Αλίμου 46-Άλιμος                          1.900                       2.800

(Ισόγειο Κατάστημα)

 

 • Τα τελευταία λίγα έτη τα ακίνητα της Εστίας έχουν ανακαινισθεί, είτε πλήρως, είτε μερικώς και ή με δαπάνη της Εστίας, είτε με δαπάνη των μισθωτών της.

 

Συγκεκριμένα :

 

Α. Πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα μας

 

 1. Με δαπάνη της Εστίας :

 

Πλαστήρα – Ν. Σμύρνη ( 7 )

Αγ. Λαύρας – Γουδί

Μενίππου – Χολαργός

Αφροδίτης – Π. Φάληρο

Νηρέως – Π. Φάληρο

Αιγινήτου – Ιλίσια

Μεγαλουπόλεως – Καλλιθέα           και

3 γραφεία μας σε πολυκατοικία οδού Σίνα – Αθήνα

Δηλαδή : 16

 

 1. Με δαπάνη των Μισθωτών :

 

Σίνα 42 – Αθήνα ( Κουκουβίκης – Βαγενά )

Λ. Αλίμου 46 – Άλιμος ( 1ος ορ. ) GOLDEN HOME

Λ. Αλίμου 46 – Άλιμος ( Ισόγειο Κατάστημα ) ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ

Δηλαδή : 3

 

Σύνολο : 19 ακίνητα

 

Β. Μερικώς ανακαινισμένα ακίνητα μας :

 

 1. Με δαπάνη της Εστίας :

 

Δήμητρος – Π. Φάληρο

Η. Αθανασιάδου – Π. Φάληρο

Δηλαδή : 2

 

 1. Με δαπάνη των μισθωτών :

 

Λ. Αλίμου 46 – Άλιμος ( IGT AE )

Λ. Αλίμου 46 – Άλιμος ( Αηδονίδης )

Φαλήρου 46 – Κουκάκι

Δηλαδή : 3

 

Σύνολο : 5 ακίνητα

 

Έτσι συνολικά 24 ακίνητα μας έχουν ανακαινισθεί (είτε πλήρως, είτε μερικώς).