Χορευτική εκδήλωση Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη 2016

Χορευτική εκδήλωση Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη 2016