Ταυτότητα Γηροκομημένου

Στο παρακάτω πλαίσιο απεικονίζεται η ταυτότητα την οποία εκδίδει το Γηροκομείον της Εστίας Κωνσταντιμουπόλεως για όλους τους γηροκομούμενους.

 

Την παρακάτω ταυτότητα φέρουν όλοι η γηροκομούμενοι σε έξοδο τους από τον χώρο του Γηροκομείου, είτε συνοδευμένοι είτε ασυνόδευτοι.  Στην ταυτότητα συμπεριλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία των γερόντων καθώς και προσωπική φωτογραφία.

 

Τέλος, στο κάτω μέρος της ταυτότητας αναγράφονται αναλυτικά όλα τα τηλέφωνα της Εστίας (Γραφεία και Γηροκομείο) για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

1

 

Η ταυτότητα αποτελεί θεσμό που έχει καθιερωθεί από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του Γηροκομείου μας.

 

Έκτοτε, η Εστία Κωνσταντινουπόλεως και το Γηροκομείο έλαβαν επανηλειμμένως επαίνους από κρατικούς φορείς και διάφορα κοινοφελή ιδρύματα για την καινοτομία της «Ταυτότητος Γηροκομούμενου».