Συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων Φεβρουάριος 2020 – Μάιος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΕΣΤΙΑ και ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 • Έγινε η εισαγωγή στο γηροκομείο 9 ατόμων.
 • Έφυγαν από τη ζωή 9 γηροκομούμενοι.
 • Απεχώρησε οικειοθελώς ένας γηροκομούμενος.
 • Έφυγαν από τη ζωή οι: Κωνσταντίνος Σιώτης, Μέλος της Εστίας και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ, Μεγάλη Δωρήτρια της Εστίας.
 • Απεχώρησαν από την υπηρεσία μία τραπεζοκόμος και μία καθαρίστρια.
 • Προσελήφθησαν μία τραπεζοκόμος και μία καθαρίστρια.
 • 6 άτομα έγιναν από Πάρεδρα Τακτικά Μέλη της Εστίας.
 • Έγινε μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εστίας με θέμα την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών λόγω μη δυνατότητας εκ της πανδημίας για την πραγματοποίηση της Τακτικής Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης τον παρελθόντα μήνα Φεβρουάριο. Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
 • Τη χρονιά που πέρασε και την τρέχουσα λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και του αποκλεισμού του γηροκομείου δεν υπήρξαν εκδηλώσεις-επισκέψεις στο γηροκομείο κλπ. Όμοια δεν έγιναν έξοδοι από αυτό για την πραγματοποίηση εκδρομών κλπ. Όπως δεν έγιναν θείες λειτουργίες και μνημόσυνα. Στα δοθέντα γεύματα στη μνήμη δεν ήταν δυνατόν να προσέλθουν άτομα λόγω ιατρικών οδηγιών και πρωτοκόλλων από τον ΕΟΔΥ.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τον αποκλεισμό επισκέψεων συγγενών και φίλων των γηροκομουμένων, λόγω πρωτοκόλλου από τον ΕΟΔΥ, ενεργοποίησε σύστημα οπτικοακουστικής επικοινωνίας με τους οικείους των φιλοξενουμένων μας σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες, το οποίο στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.
 • Μεγάλος αριθμός ιδιωτών, φορέων, εταιρειών, συλλόγων, ιδρυμάτων, σωματείων και χορηγών προσέφεραν σημαντικές ποσότητες τροφίμων καθώς και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των αναγκών μας.
 • Κλιμάκια από τον ΕΟΔΥ και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες επισκέφθηκαν το γηροκομείο για επιθεωρήσεις, οι οποίες απέδειξαν τα άρτιο και υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαβίωσης, σίτισης, περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των διαβιούντων σε αυτό.
 • Οι εργαζόμενοι και οι γηροκομούμενοι υποβλήθηκαν στις δύο δόσεις εμβολιασμού με βάση το σχετικό πρωτόκολλο.
 • Τέλος συνεχίσθηκε ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας μας και άμεσα συμπληρώνεται με κάθε είδους κείμενα, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις, προσφορές κ.α. στο γηροκομείο μας. Η δε σελίδα μας στο κοινωνικό δίκτυο (FACEBOOK) έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά το έργο και την προβολή της Εστίας.