Πρόσκληση για Οικονομική και Τεχνική προσφορά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΎΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 46

 

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ», στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεών του, απευθύνει πρόσκληση υποβολής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς για το έργο «ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 46».
Οι προσφορές που θα περιλαμβάνουν Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο προσφοράς, θα πρέπει να αποσταλούν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, στη διεύθυνση :

ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 28 Π.ΦΑΛΗΡΟ TK 17562

Υπόψη κας Ε.ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ

Για τον Διαγωνισμό :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΎΞΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 46’

Η προθεσμία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 30/10/ 2015*

*Το Δ.Σ. της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως, λαμβανοντας υπ’όψιν την σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, ανακοινώνει ότι δίδεται παραταση μιας εβδομάδος στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ετσι η τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι η 6/11/2015.

Όλες οι ερωτήσεις/ διευκρινήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ykeskinoglou@gmail.com υπόψη κου Γ.Κεσκίνογλου έως την 24/10/2015.

Για πιθανή επίσκεψη επιτόπου, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ τηλ. 6944604769

Συνημένα έντυπα:

Πρόσκληση

Έντυπο προσφοράς

Τεχνική Επιτροπή