Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/02/2017 καλούνται τα μέλη της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ΔΕΥΤΕΡΑ, 27/03/2017 και ώρα 17:00 στα Γραφεία της ΕΣΤΙΑΣ, οδός Αμφιτρίτης 28, Π. Φάληρο, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1 – Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2 – Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης.
3 – Πώληση Ακινήτων.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ, 03/04/2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.
Π. Φάληρο 20 Φεβρουαρίου 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ