Προϋπολογισμος 2013

ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ 351.000
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6.000
ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 15.000
ΕΝΟΙΚΙΑ 230.000
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.500
ΠΑΓΚΑΡΙ 1.500
ΜΠΑΖΑΡ 7.000
ΣΥΝΟΛΟ 613.000
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 202.000
815.000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ 230.000
ΚΗΔΕΙΕΣ 40.000
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 3.000
ΕΚΤΑΚΤΕΣ 10.000
ΓΕΥΜΑΤΑ 36.000
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 32.000
351.000
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 450.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 40.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 15.000
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 3.000
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 7.000
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 1.400
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ 20.000
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 6.000
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8.000
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 41.000
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 10.000
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3.000
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 3.000
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 10.000
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 800
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 6.800
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.000
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ 84.000
ΣΥΝΟΛΟ 755.000
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΩΝ 5.000
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘ.ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 55.000
815.000
Post Tagged with