Προϋπολογισμος 2021

ΕΣΟΔΑ
ΤΡΟΦΕΙΑ 220.000
ΕΝΟΙΚΙΑ 245.000
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 13.000
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 20.000
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 0
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 60.500
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 110.000
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΕΤΩΝ 130.000
ΣΥΝΟΛΟ 800.000
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 380.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 38.000
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22.000
ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 42.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 2.000
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 10.000
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 24.000
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 4.500
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ 15.000
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 55.000
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ 3.000
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 34.000
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 40.000
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.000
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 10.000
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20.500
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 4.000
ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΙ-ΦΠΑ 98.000
ΣΥΝΟΛΟ 800.000
Post Tagged with