Προϋπολογισμος 2018

ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ 350.000
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 14.000
ΤΟΚΟΙ 500
ΕΝΟΙΚΙΑ 200.000
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 80.000
ΣΥΝΟΛΟ 646.000
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 125.000
771.000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ 246.000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 104.000
350.000
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 360.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50.000
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 50.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 6.000
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 5.000
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 8.000
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.200
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ 70.000
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 5.500
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 11.000
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 53.000
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.000
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.500
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 2.000
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 4.500
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.100
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.200
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 12.000
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ 100.000
ΣΥΝΟΛΟ 771.000
Post Tagged with