Μεγάλη οικονομική προσφορά!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  $390,000 ΚΑΙ 100,000€

Φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί την ανωνυμία του, προσέφερε στην Εστία Κωνσταντινουπόλεως το αστρονομικό ποσό των 390,000$ και 100,000€ για τις ανάγκες του γηροκομείου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως ευχαριστεί από καρδιάς Τον Ευεργέτη για την τόσο μεγαλειώδη φιλανθρωπική πράξη του, ενώ δηλώνει υπερήφανο, για την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους υποστηρικτές του Ιδρύματος  μας.