Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Προϋπολογισμός Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ 350.000 383.082
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 14.000 10.117
ΤΟΚΟΙ 500 359
ΕΝΟΙΚΙΑ 200.000 218.266
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500 590
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 80.000 231.000
ΣΥΝΟΛΟ 646.000 843.414
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΕΤΩΝ 110.000 0
756.000 843.414
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ 246.000 233.308
ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 104.000 149.774
350.000 383.082
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 360.000 321.307
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50.000 32.150
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000 18.944
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 35.000 29.308
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 6.000 2.461
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 5.000 5.747
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 8.000 9.421
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.200 5.272
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ 70.000 73.790
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 5.500 1.068
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 11.000 14.685
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 53.000 38.363
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.000 2.550
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000 1.696
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.500 2.405
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 2.000 681
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 4.500 3.337
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.100 1.065
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.200 3.761
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 12.000 8.961
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ 100.000 93.833
ΣΥΝΟΛΟ 756.000 670.805
Post Tagged with