Οικονομικά αποτελέσματα 2017

Προϋπολογισμός Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ 294.000 330.677
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 17.000 13.501
ΕΝΟΙΚΙΑ 200.000 194.937
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500 3.290
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 175.000 127.000
ΣΥΝΟΛΟ 687.500 669.405
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 19.500 0
707.000 669.405
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ 210.000 237.682
ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 84.000 92.995
294.000 330.677
ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 344.000 342.320
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50.000 49.101
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000 14.354
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 30.000 31.901
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 5.000 7.223
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 5.000 4.936
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 10.000 8.014
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 3.500 5.236
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ 50.000 53.814
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ 4.000 5.411
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16.000 10.990
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 42.000 55.864
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 6.000 4.859
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500 923
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.500 3.047
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ 4.000 225
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 9.000 4.310
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500 675
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.000 2.646
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 10.000 11.589
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ 100.000 90.368
ΣΥΝΟΛΟ 707.000 707.806
Post Tagged with